Zakenkantoor Remue

Beroepsaansprakelijkheid architect.

Als architect ben je verantwoordelijk voor de fouten die je maakt bij het uitoefenen van je beroep. Verzeker jezelf met een verzekering beroepsaansprakelijkheid architect.

Er zijn diverse verzekeringspolissen op de markt die jij als architect best zou kennen. Het komt immers meermaals voor dat er conflicten ontstaan.

Bovendien is elke natuurlijke persoon, alsook rechtspersoon welke gemachtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten, verplicht voor de uitoefening van hun beroep van architect een verzekering af te sluiten welke hun aansprakelijkheid dekt met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid.

In het verzekeren van jou beroepsaansprakelijkheid heb je twee mogelijkheden:

  • De loopbaanverzekering die je burgerlijke aansprakelijkheid dekt (contractuele en tienjarige aansprakelijkheid en uitbating) voor al jouw werven en dit gedurende je volledige loopbaan. Je betaalt een basispremie te vermeerderen met een bijkomende premie, die wordt berekend na het indienen van de jaaraangifte. De basispremie vormt een niet-terugbetaalbaar voorschot dat elk jaar moet worden gestort zo men de waarborgen wil behouden.
  • Via een polis "eenmalige werf": je stort een enige premie die voor dat project alle aansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, dekt. De uitbating is echter niet gedekt. De premievoet ligt uiteraard hoger dan deze van de loopbaanverzekering. Dit contract is vooral bestemd voor architecten die weinig gebouwen ontwerpen, voor buitenlandse architecten die in België één opdracht uitvoeren of indien de kapitalen welke dienen verzekerd te zijn hoger liggen dan in je loopbaanpolis.

Geen enkel probleem. Wij hebben de oplossing voor u!
David

Meer info?

Contacteer ons!

Heb je schade of een probleem?

Neem bij schade of problemen meteen contact met ons op.
Wij behandelen elk dossier snel en efficiënt!

Zakenkantoor Remue

Collegebaan 81
9090 Melle
BE 0427.169.786
RPR Gent - afdeling Gent

09 252 29 82

zakenkantoor@remue.be

©2024 Zakenkantoor Remue nv - Website door Two Impress