Zakenkantoor Remue

De globale polis (Wet Peeters).

De wet van 31 mei 2017 voert een wettelijke verzekeringsplicht in voor de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van de aannemers, de architecten en de andere dienstverleners in de bouwsector (wet Peeters).

Deze wettelijke verzekeringsplicht is van toepassing

Deze wettelijke verzekeringsplicht is van toepassing

  • Op projecten woningbouw in België
  • waarbij de tussenkomst van een architect vereist is,
  • waarvoor de definitieve omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is afgeleverd
  • en waarvan minstens 50% van de oppervlakte voor bewoning is bestemd.

Deze wettelijke verzekeringsplicht is voor een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken en voor schade die de soliditeit en/of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengt, alsook waterdichtheidsproblemen voor zover deze laatste de soliditeit en/of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengt.

Deze verzekering moet echter voor alle partijen (architect, aannemer, ingenieur,…) reeds in orde zijn vóór aanvang van de werken.

Als architect heb je ook de verplichting te controleren of deze verzekering in orde is. Dit door het opvragen van een attest op naam per werf voor elke bouwactor.

Deze administratieve rompslomp, alsook de onduidelijkheden wie nu wel of niet moet verzekerd worden, wordt opgelost door de globale polis.

In deze polis zijn immers alle betrokken bouwactoren van het bouwproject verzekerd en kom je zo tegemoet aan de wettelijke verzekeringsplicht van de wet Peeters.

Het verzekeringsattest van de globale polis is geldig voor alle partijen.

Als bouwheer ben je dan ook gerustgesteld dat alle partijen voldoen aan hun wettelijke verplichting én je weet wat de kostprijs is. Anders zal iedere partij individueel zijn aandeel doorrekenen in de eindfactuur en heb je geen overzicht over gedane uitgaven hiervoor.

 

Eerlijke communicatie leidt tot vertrouwen en vertrouwen vind je bij ons.
denzel

Meer info?

Aangezien dit een polis is op maat van het nieuwbouw of verbouwproject is het advies van een specialist ter zake zeker aan te raden!

Contacteer ons!

Heb je schade of een probleem?

Neem bij schade of problemen meteen contact met ons op.
Wij behandelen elk dossier snel en efficiënt!

Zakenkantoor Remue

Collegebaan 81
9090 Melle
BE 0427.169.786
RPR Gent - afdeling Gent

09 252 29 82

zakenkantoor@remue.be