Zakenkantoor Remue

Tienjarige aansprakelijkheid.

Wanneer je activiteit als architect, landmeter-expert, veiligheids- en gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector stopt, wil dit niet automatisch zeggen dat je verzekeringsverplichting ook stopt. Je blijft immers ook na stopzetting van je activiteit (of het nu is door pensionering, carrière switch, overlijden,…) aansprakelijk voor je projecten!

Hoe lang je dan nog precies aansprakelijk kan gesteld worden en hoe dit kan verzekerd worden hangt af van verschillende factoren.

Wat zegt de wetgever?

Deze voorziet een wettelijke posterioriteitsregeling van 36 maanden te rekenen van het einde van de verzekeringsovereenkomst.

Maar als architect kom je met deze termijn van 36 maanden in conflict met de deontologie die je verplicht in te staan voor een termijn van tien jaar na oplevering van de projecten.

Voor woningbouwprojecten die onder het toepassingsgebied van de wet Peeters vallen, voorziet de wetgever voor de architect, de aannemer en de andere dienstverlener een waarborg voor de tienjarige aansprakelijkheidstermijn. 

Echter, voor de projecten die niet onder het toepassingsgebied van de wet Peeters vallen, voorziet de wetgever géén waarborg voor tienjarige aansprakelijkheid en is de waarborg voor de verborgen gebreken beperkt tot 36 maanden na einde verzekeringsovereenkomst! 

Eerlijke communicatie leidt tot vertrouwen en vertrouwen vind je bij ons.
denzel

Wat biedt jouw verzekeraar?

Het is niet omdat er geen verzekeringswaarborg meer is dat je eventuele aansprakelijk stopt. Je kan immers nog tot tien jaar na oplevering aansprakelijk gesteld worden. Er is dus een leemte van 7 jaar! Dit kan tot verregaande financiële gevolgen leiden die jouw welverdiende rust ernstig kan verstoren.

De wettelijke posterioriteitsregeling van 36 maanden dien je bij de verzekeraar af te kopen  (=eenmalige betaling) conform de in de algemene voorwaarden bepaalde formule. 

Zowel deontologisch als voor je eigen gemoedsrust is het aan te raden de uitgebreide posterioriteit af te kopen (tot tien jaar). Dit is een mogelijkheid die geboden wordt door de verzekeraars, doch geen verplichting is langs beide kanten. 

Wens je meer informatie omtrent de verschillende mogelijkheden

contacteer ons vrijblijvend.

Contacteer ons

Heb je schade of een probleem?

Neem bij schade of problemen meteen contact met ons op.
Wij behandelen elk dossier snel en efficiënt!

Zakenkantoor Remue

Collegebaan 81
9090 Melle
BE 0427.169.786
RPR Gent - afdeling Gent

09 252 29 82

zakenkantoor@remue.be

©2024 Zakenkantoor Remue nv - Website door Two Impress