Zakenkantoor Remue

Verzekering arbeidsongevallen.

Je bent als werkgever verplicht om je werknemers te beschermen met een verzekering arbeidsongevallen. Ontdek bij Remue het beste aanbod.

Als werkgever ben je verplicht je tegen arbeidsongevallen te verzekeren, alsook om ieder  arbeidsongeval aan te geven.

Een ongeval op de arbeidsplaats

Volgens de wet ben je het slachtoffer van een arbeidsongeval op de plaats waar jij werkt als je je tijdens jouw werk als gevolg van een plotse gebeurtenis kwetst.

De volgende elementen moeten altijd aanwezig zijn:

  • Een plotse gebeurtenis
  • De plotse gebeurtenis is de oorzaak van het ongeval, en doet zich voor in een korte tijdsspanne.
  • Een letsel - het kan gaan om een lichamelijk (fractuur, amputatie, brandwonde, ...) of mentaal letsel (zenuwinzinking, geheugenstoornissen, ...)
  • Het ongeval is tijdens het werk gebeurd.
  • Je bent aan het werken vanaf het ogenblik dat jouw werkgever zijn gezag kan uitoefenen. Dat is dus niet alleen tot de werkuren beperkt. Zo kunnen ongevallen tijdens pauzes of bedrijfsfeesten als arbeidsongevallen worden erkend, omdat de werkgever in die gevallen zijn gezag blijft uitoefenen.
  • Het ongeval is gebeurd doordat je aan het werken was
  • Zelfs al gebeurt het ongeval tijdens het werk, dan nog moet het ermee in verband staan om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Voorbeeld :wanneer je gekwetst raakt tijdens een ruzie met een collega, gaat het om een arbeidsongeval wanneer die ruzie om redenen in verband met jouw werk is ontstaan. Wanneer er geen verband is tussen de ruzie en het werk, dan gaat het niet om een arbeidsongeval.

De wet is zelfs van toepassing wanneer je een zware fout maakt die aan de basis van het ongeval ligt (bv. wanneer je de veiligheidsvoorschriften overtreedt).

Wanneer je opzettelijk een ongeval veroorzaakt, word je niet vergoed.

Een ongeval op weg naar of van het werk

Een ongeval dat zich op de weg van of naar het werk voordoet, komt in aanmerking als arbeidsongeval.

Volgens de wet word je beschouwd als slachtoffer van een ongeval op de weg van of naar het werk als je je kwetst door een plotse gebeurtenis op de normale weg van of naar het werk.

De volgende elementen moeten altijd aanwezig zijn:

  • Een plotse gebeurtenis.
  • Een letsel
  • Het ongeval vindt plaats op de normale weg van of naar het werk. Het normale traject is het traject dat je moet afleggen om van je woonplaats naar de plaats waar je werkt te gaan. Dat is niet noodzakelijk het kortste traject. Een langer traject kan om diverse redenen verantwoord zijn (snellere verplaatsing, minder gevaarlijk,...)
Maak van een mug een vlinder.
delphine

Heb je schade of een probleem?

Neem bij schade of problemen meteen contact met ons op.
Wij behandelen elk dossier snel en efficiënt!

Zakenkantoor Remue

Collegebaan 81
9090 Melle
BE 0427.169.786
RPR Gent - afdeling Gent

09 252 29 82

zakenkantoor@remue.be

©2024 Zakenkantoor Remue nv - Website door Two Impress