Zakenkantoor Remue

Verzekering BA uitbating.

De beste bescherming wanneer je schade berokkend aan derden tijdens het uitvoeren van je beroep? De verzekering BA uitbating!

Een optimale bescherming bij schade berokkend aan derden

Tijdens de uitoefening van jouw activiteit loop je verschillende risico's. Een kleine onvoorzichtigheid, vergetelheid of vergissing kan schade toebrengen aan derden. Zelfs wanneer jij geen fout treft (art. 544 B.W.), bestaat de mogelijkheid dat je toch schadevergoedingen moet betalen.

Bovendien worden leveranciers en consumenten alsmaar kritischer en mondiger en neemt de kans dat zij je aansprakelijk stellen alleen maar toe. De (financiële) gevolgen hiervan kunnen zo zwaar zijn dat zelfs het voorbestaan van je onderneming in het gedrang kan komen.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dus tegenwoordig een absolute must!

Stel dat derden jouw zaak aansprakelijk stellen voor schade, dan waarborgt deze verzekering:

 • De stoffelijke schade aan goederen, gebouwen, ... van je klant of anderen
 • De lichamelijke schade die anderen ondervinden
 • De onstoffelijke schade die hieruit voortvloeit, bijv.
  • De bewoner van een uitgebrand appartement die zijn woonplezier en woonrecht verliest
  • De zelfstandige die winst derft omdat hij zijn vernielde voertuig niet meer kan gebruiken om te werken,..
  • Het financiële verlies (zoals de noodzaak voor een handelaar om zijn winkel te sluiten door waterschade in een aanpalend appartement)


De polis BA Uitbating kan verschillende luiken omvatten:

 • Burgerlijke bedrijfsaansprakelijkheid: schade aan derden door jouw personeelsleden, bedrijfsleiders, installaties of gebouwen.
 • Bijv. je medewerker die schade veroorzaakt bij een klant.
 • Producten- en dienstenaansprakelijkheid: schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan.
 • Bijv. een voedselvergiftiging die zich voordoet nadat een bedrijf traiteurdiensten leverde.
 • Schade aan toevertrouwde goederen: schade aan goederen die je ontvangt om te herstellen. Bijv. een tv-toestel dat valt tijdens een herstelling.


In functie van je specifieke noden kunt je deze waarborgen ook nog uitbreiden:

 • Indien je de uitbater bent van een plaats die voor het publiek toegankelijk is (zoals een horecazaak) ben je wettelijk verplicht een verzekering "objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing" af te sluiten
 • Met een rechtsbijstand.
Ook in deze digitale wereld ben ik - naast een luisterend oor - er steeds om je te adviseren bij iedere schade.
Annemie

Meer informatie?

Wij maken graag een tarief voor je op!

Maak een afspraak

Heb je schade of een probleem?

Neem bij schade of problemen meteen contact met ons op.
Wij behandelen elk dossier snel en efficiënt!

Zakenkantoor Remue

Collegebaan 81
9090 Melle
BE 0427.169.786
RPR Gent - afdeling Gent

09 252 29 82

zakenkantoor@remue.be

©2024 Zakenkantoor Remue nv - Website door Two Impress