Zakenkantoor Remue

Aanpsprakelijkheid ondernemers.

Verzekering B.A. Uitbating

Tijdens de uitoefening van jouw activiteit loop je verschillende risico's. Een kleine onvoorzichtigheid, vergetelheid of vergissing kan schade toebrengen aan derden. Zelfs wanneer jij geen fout treft (art. 544 B.W.), bestaat de mogelijkheid dat je toch schadevergoedingen moet betalen. 

Bovendien worden leveranciers en consumenten alsmaar kritischer en mondiger en neemt de kans dat zij je aansprakelijk stellen alleen maar toe. De (financiële) gevolgen hiervan kunnen zo zwaar zijn dat zelfs het voorbestaan van je onderneming in het gedrang kan komen. 

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dus tegenwoordig een absolute must! 

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Een fout gemaakt bij het uitvoeren van je beroepsactiviteiten? Kan gebeuren, maar dan ben je wel best verzekerd tegen de gevolgen met een verzekering beroepsbekwaamheid. 
Niets is menselijker dan een fout. Dat geldt ook voor (vrije) beroepsbeoefenaars. Hoe zorgvuldig je als (vrije) beroepsoefenaar bij de uitvoering van de opdrachten voor je klanten ook te werk gaat, onbedoelde fouten zijn nooit volledig te vermijden. Met een beroepsaansprakelijkheidverzekering ben je ook verzekerd voor fouten waar niemand rekening mee houdt. Fouten maken is nu eenmaal menselijk. 

Maar de gevolgen hiervan zijn meestal niet te voorzien. Ook kleine fouten kunnen verstrekkende financiële consequenties hebben. Bescherming van jouw eigen vermogen en de continuïteit van je beroeps- of bedrijfsuitoefening is dan ook essentieel. 

Daarom is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een must voor elk ondernemer. 

Wie handelt van uit passie heeft geen werk maar een leven.
Wim

Nog vragen?

Maak een afspraak

Heb je schade of een probleem?

Neem bij schade of problemen meteen contact met ons op.
Wij behandelen elk dossier snel en efficiënt!

Zakenkantoor Remue

Collegebaan 81
9090 Melle
BE 0427.169.786
RPR Gent - afdeling Gent

09 252 29 82

zakenkantoor@remue.be

©2024 Zakenkantoor Remue nv - Website door Two Impress